Agencija za razvoj MSP - BIJELJINA
LAT | ENG

ЛинковиВлада РС

Адреса: Вука Караџића 4, 78 000 Бања Лука
Телефон: +387 51 331 301
Факс: +387 51 331 311 , Web site: www.vladars.net
 

Министарство индустрије, енергетике и рударства РС

Министарство индустрије, енергетике и рударства врши управне послове и друге стручне послове у области индустрије, енергетике и рударства.
Адреса: Вука Караџића 4, 78 000 Бања Лука
Телефон: +387 51 331 720
Факс: +387 51 331 721 ,
Web site: www.vladars.net
E-mail: mier@mier.vladars.net
 

Одјељење за мала и средња предузећа и производно занатство (у оквиру Министарства привреде, енергетике и развоја РС)

Одјељење за мала и средња предузећа и производно занатство обавља послове усмјерене на развој малих и средњих предузећа и предузетничких радњи у РС.
Адреса: Вука Караџића 4, 78 000 Бања Лука
Телефон: +387 51 331 726
Факс: +387 51 331 721
 

Министарство финансија РС

Минстарство финансија обавља управне и друге стручне послове који се односе на систем буџетирања и јавне финансије, републички трезор, сектор финансирања,осигурања и фискалне политике.
Адреса: Вука Караџића 4, 78 000 Бања Лука
Телефон: +387 51 331 350
Факс: +387 51 331 351 , E-mail: mf@mf.vladars.net
 

Министарство за економске односе и координацију РС

Министарство за економске односе и координацију врши управне и друге стручне послове који су усмјерени на унапређење економских односа са иностранством кроз припрему и праћење (мониторинг) страних улагања, промоцију и реализацију конкретних програма и пројеката, координацију привредних активности у иностранству и друге активности.
Адреса: Вука Караџића 4, 78 000 Бања Лука
Телефон: +387 51 331 430
Факс: +387 51 331 436 , E-mail: meoi@meoi.vladars.net
 

Фонд за развој и запошљавање РС

Фонд за развој и запошљавање РС обавља активности: сервисирања дугова по кредитним линијама којима управља, подстицања развоја предузетништва кроз олакшан приступ изворима финансирања, подршке запошљавању и стварања услова за усклађивање понуде и потражње на тржишту рада и подршке развоју локалне инфраструктуре.
Адреса: Владике Платона 3, 78 000 Бања Лука
Телефон: +387 51 221 270, 217 290
Факс: +387 51 217 947 , E-mail: office@rsdef.org, Web site: www.rsdef.org
 

Завод за запошљавање РС

Завод за запошљавање РС је институција која обавља активности праћења кретања на тржишту рада и провођења мјера активне политике запошљавања.
Адреса: Саве Мркље 14, 78 000 Бања Лука
Телефон: +387 51 216 519
Факс: +387 51 216 519, Web site: www.zzrs.org
 

Републички завод за статистику РС

Републички завод за статистику је републичка управна организација Републике Српске са основним задатком да производи званичне статистичке податке за све категорије корисника, од Владе и других органа, преко пословних система, научних институција, медија, до најшире јавности.
Адреса: Вељка Млађеновића 12 д, 78 000 Бања Лука
Телефон: +387 51 450 275, 450 280
Факс: +387 51 450 279 , E-mail: stat@rzs.rs.ba, Web site : www.rzs.rs.ba
 

Привредна комора РС

Привредна комора РС је добровољна асоцијација привредника, која заједно са регионалним коморама чини јединствен коморски систем. Активности Привредне коморе РС су усмјерене на стварање привредног амбијента који омогућава и подстиче ефективније и ефикасније пословање, промоцију и повезивање привреде Републике Српске са свјетском привредом.
Адреса: Ђуре Даничића 1/2, 78 000 Бања Лука
Телефон: +387 51 215 744, 215 833
Факс: +387 51 215 565 , E-mail: pkrs@blic.net, Web site: www.komorars.ba
 

Гендер центар Владе РС

Гендер центар Владе Републике Српске је стручна служба Владе РС за једнакост и равноправност полова. У складу са својим мандатом и Законом о равноправности полова у БиХ, Гендер центар Владе РС, има надлежност да прати провођење Закона о равноправности полова у БиХ. У сарадњи са министарствима и другим надлежним институцијама РС, Центар сарађује на стратегијском увођењу принципа равноправности полова у законе, политике, програме и стратегије.
Адреса: Бана Милосављевића бб, 78 000 Бања Лука
Тел: +387 51 225 030, 225 031
Факс: +387 51 225 032 , Web site: www.gc.vladars.net

 

Дирекција за приватизацију РС

Дирекција за приватизацију РС је институција која проводи приватизацију државног капитала у предузећима.
Адреса: Младена Стојановића 7, 78 000 Бања Лука
Телефон: +387 51 308 311
Факс: +387 51 311 245 , Web site: www.rsprivatizacija.com