Agencija za razvoj MSP - BIJELJINA
LAT | ENG

О нама

Агенција за развој МСП општине Бијељина основана је 2006. године. Оснивач је Скупштина општине Бијељина. Формирана је у складу са Законом о развоју малих и средњих предузећа са циљем афирмације предузетништва односно приватног сектора.

Основни задатак Агенције је стварање услова за развој МСП-а на територији општине Бијељина, пружањем директне подршке привредницима и пружањем квалитетних пословних услуга.

 

ФУНКЦИЈЕ АГЕНЦИЈЕ :

 1. Активности усмјерене на пружање помоћи приликом оснивања и почетка рада малих и средњих предузећа
  • израда пословног плана
  • пружање услуга за дефинисање циљног тржишта и циљних корисника
  • информисање о правном оквиру пословањаи регистрације предузећа
  • израда оснивачких и других докумената
  • информисање о доступним изворима финансирања
 2. Подршка постојећим-регистрованим предузећима
  • израда нових и ажурирање постојећих пословних маркетинг планова
  • промоција МСП-а и учешће на сајмовима
  • подршка при увођењу система менаџмент квалитета према серији ИСО стандарда и ХЦЦП-а.
  • подршка развојним пројектима.
 3. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ АГЕНЦИЈЕ :
  1. Израда информативних брошура, водича са корисним информацијама за потенцијалне и постојеће привреднике
  2. Формирање предузетничке библиотеке у циљу пружања инфо-подршке привредницима
  3. Идентификација, прикупљање, припрема, израда и учешће на тендерима за пројекте из свих области, који ће омогућити кредите и донације за развој МСП-а и приватног сектора.
  4. Праћење прописа и мјера Владе РС које се односе на субвенције, регресирање и подстицај појединих привредних дјелатности као и међународних грантова за подстицај, те пружање помоћи корисницима да остваре право на исте .

 

ЦИЉЕВИ АГЕНЦИЈЕ :

 • оснивање нових малих и средњих предузећа
 • стварање нових радних мјеста
 • запошљавање младих стручњака
 • реализација нових инвестиција
 • увођење пореских олакшица
 • побољшање рада МСП-а
 • повећање животног стандарда.

Све активности коју обавља Агенција су транспарентне што значи да сви подстицаји иду преко Јавног позива гдје су дефинисани критеријуми за аплицирање пројеката.

Сви подстицаји иду у смјеру развоја и афирмације предузетништва односно приватне иницијативе.

Пројекти морају да садржавају развој производа односно прерађивачке капацитете, извозну компоненту, запошљавање, увођење нових технологија, еколошку прихватљивост.

Анкета
Да ли Вам се свиђа портал?